Tasuvuskalkulaator

Tasuvuskalkulaator

Arvutab LED-valgustuse tasuvuse võrreldes muude valgusallikatega. Sisendandmed tuleb valida ise, vastavalt sellele, missuguste parameetritega valgustust kasutate praegu ja missugustega on plaanis see välja vahetada.

 

* arvesse on võetud, et 2aastase garantiiperioodi jooksul ei tule välja vahetada mitte ühtegi LED-valgustit. Isegi, kui mõni valgusti põleb selle aja jooksul läbi, siis vahetatakse see garantiikorras välja, kui valgusti on paigaldatud ja kasutatud vastavalt kasutusjuhendile. Kalkulaatori iseärasuste tõttu on 2aastase garantii pärast lühikese perioodi arvutuste juures LED-valgustuse vastav näitaja miinuses.